always a reliable solution

GESTRA คือผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสทจากเมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 โดดเด่นด้วยปรัชญาการประหยัดพลังงานที่นำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนของวาล์วและระบบการควบคุม ผลิตภัณฑ์ และ บริการของ Gestra มีความครบถ้วนเติมเต็มทุกความต้องการของระบบไอน้ำและน้ำร้อนคอนเดนเสททั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งส่วนของวาล์วชนิดต่าง ๆ, กับดักไอน้ำ, อุปกรณ์ประกอบทุกชนิดในระบบท่อนำส่ง, อุปกรณ์ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ, อุปกรณ์พิเศษและถังแรงดันต่าง ๆ สำหรับการดึงพลังงานที่ยังเหลืออยู่มาใช้งานใหม่


อุปกรณ์ป้องกันควบคุมหม้อต้มไอน้ำ และตรวจสอบสภาพคอนเดนเสท

GESTRA เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปทางด้านอุปกรณ์หม้อไอต้มน้ำ เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของตลาดวันนี้ได้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์, วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง และตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครบนพื้นฐานประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในการออกแบบ และผลิตอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง

ด้วยเทคโนโลยีของ GESTRA เราสามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณ นำเสนอทางออกที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือเทคโนโลยีชั้นสูง สำหรับการเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

● ควบคุมระดับน้ำ, ตรวจสอบ และกำกับ

● ตรวจวัดอุณหภูมิ

● ควบคุมและตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า

● ระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบต่อเนื่อง

● ระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง

● ตรวจวัดคุณภาพน้ำร้อนคอนเดนเสท

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SPECTOR

เพราะว่าระบบใดระบบหนึ่งไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน การพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ และที่แน่นอนคือการหยุดการผลิตเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ดังนั้นในระบบการผลิตที่ทันสมัยการทำงานโดยไม่มีระบบอัตโนมัติ หรือการตรวจสอบ จะเป็นสิ่งที่เราจะไม่พิจารณาถึงในตอนนี้

ด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีมากมาย ทำให้ทุกวันนี้ระบบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงไม่เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่เราจึงต้องมีการพัฒนา และขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ SPECTOR อย่างต่อเนื่อง


SPECTORcompact

ช่วยให้ง่ายในการเปลี่ยนจากระบบเชิงกลที่มีอยู่เดิม ค่าที่วัดได้จะถูกส่งเป็นสัญญาณมาตรฐานหรือสามารถรวมส่วนควบคุมที่มีอยู่เดิมโดยผ่านทาง ความต่างศักย์ทางไฟฟ้าและหน้าสัมผัสรีเลย์ ไม่ต้องการอุปกรณ์หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม และสามารถทำให้เป็นระบบควบคุมโดยสมบูรณ์ได้

คุณลักษณะเด่นและประโยชน์ของ SPECTORcompact

● ได้สิทธิบัตรส่วนป้องกันอุณหภูมิความร้อนในส่วนโครงสร้างหน่วยควบคุมเหนือก้านอิเล็กโทรด

● กล่องเดินสายไฟ (Terminal box) ติดตั้งพร้อมฟิวส์อุณหภูมิที่ 102 องศาเซลเซียส

● ก้านอิเล็กโทรดและส่วนควบคุมประกอบรวมเป็นชิ้นเดียวกัน

● ระบบถูกทำให้เหมาะสมโดยการออกแบบโมดูล

● ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งชิ้นส่วนอื่นใดในตู้ควบคุม (ไม่ต้องมีการเดินสายวงจร และง่ายต่อการใช้งาน)

● ไม่ต้องการสายเคเบิลพิเศษใด ๆ ในการเดินสายสัญญาณไปสู่ตู้ควบคุม

 

ระบบที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับการตรวจสอบระดับของเหลว

Gestra NRGS15-1                                      ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค

● อิเล็กโทรด 4 ก้าน ประกอบเข้ากับส่วนควบคุม

● แรงดันใช้งาน : PN25, 25 บาร์ ที่ 224 องศาเซลเซียส

● อุปกรณ์ใช้งานได้กับน้ำที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 0.5 μS/cm ที่ 25 องศาเซลเซียส

Gestra NRGS11-1, NRGS16-1                    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra NRGS11-2, NRGS16-2                    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra NRGT 26-1                                      ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค

● อุปกรณ์ตรวจวัดระดับของเหลวที่ใช้งานได้กับสารที่มีค่าความนำไฟฟ้า และไม่มีค่าความนำไฟฟ้า

 

ระบบที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับการตรวจสอบค่าความนำไฟฟ้า

Gestra LRGS15-1  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค 

● ใช้สำหรับเป็นตัวกำกับค่า และสำหรับการระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบต่อเนื่อง

● แรงดันใช้งาน : PN25, 25 บาร์ ที่ 224 องศาเซลเซียส

 

SPECTORbus

ได้อย่างง่ายดายโดยรวมระบบอัตโนมัติผ่านการส่งข้อมูลระยะไกลและการกำหนดค่าพารามิเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน การวางแบบและออกแบบวิศวกรรมจะทำได้โดยง่าย และความหลากหลายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะสามารถถูกส่งผ่านได้อย่างรวดเร็ว

 

คุณลักษณะเด่นและประโยชน์ของ SPECTORbus

● ลดค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ในตู้ควบคุม

● ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

● ระบบถูกทำให้เหมาะสมโดยไม่ต้องมีการเดินสายวงจรเพิ่มเติม

● ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา

● ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของความร้อนสูงเกิน

● เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

 

อุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยี BUS

สำหรับการควบคุมโดยปราศจากผู้ชำนาญการ 72 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน EN 12953

อุปกรณ์กำกับค่าระดับของเหลวต่ำสุด พร้อมด้วย CAN Bus, CANopen Protocol

Gestra NRG16-40, NRG17-40, NRG19-40  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม :NRS1-40 , NRS1-40.1 

Gestra NRG111-40  
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม : NRS1-40 ,  NRS1-40.1 

อุปกรณ์กำกับค่าระดับของเหลวสูงสุด พร้อมด้วย CAN Bus, CANopen Protocol

Gestra NRG16-41, NRG17-41, NRG19-41   ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม : NRS1-41 

Gestra NRG16-41.1, NRG17-41.1, NRG19-41.1   ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม : NRS1-40.1

 

อุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวแบบต่อเนื่อง


Gestra NRG26-40   ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม / ตัวควบคุม : NRS 2-40 / NRR 2-40 

Gestra NRG16-42   ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม : NRS 1-42

สถานีควบคุมและหน่วยแสดงผล
Gestra URB1    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค 
Gestra URB2    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค

 

อุปกรณ์กำกับค่าความนำไฟฟ้า พร้อมด้วย CAN Bus, CANopen Protocol

Gestra LRG16-40, LRG16-41, LRG17-40    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ประกอบด้วยก้านอิเล็กโทรดตรวจวัดค่า TDS, อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ และตัวส่งสัญญาณรวมอยู่ในกล่องเดินสายไฟ
● อุปกรณ์ช่วยตัวควบคุม : LRR1-40 และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน URB หรือ SPECTORcontrol

 

SPECTORmodul

ลดระบบฟังก์ชั่นให้เหลือเฉพาะส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดต้นทุน และง่ายต่อการติดตั้งมีให้เลือกสองรุ่นคือ SPECTORmodul ที่จำกัดให้เหลือเฉพาะฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุด SPECTORmodul-Touch แยกส่วนควบคุมและส่วนดำเนินงานออกจากกัน วิธีการนี้ไม่ต้องการความซับซ้อนในการเดินสายสัญญาณ, ผลการตอบกลับ (feedback), ค่าจำกัดต่างๆ, วาล์วควบคุม, และอื่น ๆ  ใช้สำหรับตู้ควบคุมภายในอาคาร

 

 

คุณลักษณะเด่นและประโยชน์ของ SPECTORbus
● ขนาดกระทัดรัด
● ง่ายในการเข้าถึงขั้วสายไฟ
● ใช้งานได้กับไฟ 24 โวลต์
● ติดต่อผ่านทางโครงข่ายที่เชื่อถือได้  โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม
● การดำเนินงานที่ใช้งานง่ายโดยใช้ปุ่มกดแบบหมุน
● แสดงผลโดยดิจิตอล 7 ส่วน (7-segment)

คุณลักษณะเด่นและประโยชน์ของ SPECTORmodul-Touch
● แยกส่วนไฟฟ้าต้นกำลัง และส่วนดำเนินการออกจากกัน ไม่มีสายไฟที่ซับซ้อนเกินจำเป็นในส่วนควบคุม
● การใช้จอแสดงผลแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย เป็นภาษาสากล

 

SPECTORmodule – สำหรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN 12953

 

มาตรฐาน SIL3 อุปกรณ์วัดระดับน้ำต่ำสุดชนิดตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานได้ด้วยตนเอง
Gestra NRG16-50, NRG17-50, NRG19-50, NRG111-50 PN40/63/160/320    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ฟังก์ชั่นการตรวจสอบตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณเตือนจะถูกส่งออกมาเมื่อพบว่าฉนวนของก้านอิเล็กโทรดมีการปนเปื้อน หรือมีการรั่วซึมหรือมีความผิดปกติทางไฟฟ้าใด ๆ
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 1-50 (สำหรับ 1 ก้านอิเล็กโทรด)NRS 1-50 (สำหรับ 2 ก้านอิเล็กโทรด) 

มาตรฐาน SIL3 อุปกรณ์วัดระดับน้ำสูงสุดชนิดตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานได้ด้วยตนเอง
Gestra NRG16-51, NRG17-51, NRG19-51, NRG111-51 PN40/63/160/320    ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ฟังก์ชั่นการตรวจสอบตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าสัญญาณเตือนจะถูกส่งออกมาเมื่อพบว่าฉนวนของก้านอิเล็กโทรดมีการปนเปื้อน หรือมีการรั่วซึม หรือมีความผิดปกติทางไฟฟ้าใด ๆ
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 1-51

 

อิเล็กโทรดตรวจวัดระดับน้ำ
ค่าความนำไฟฟ้า : ฟังก์ชั่นเปิด-ปิด
Gestra NRG16-4, 1 ก้านอิเล็กโทรด PN40 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 1-52, NRS1-53, NRS1-54, NRS1-55 
Gestra NRG10-52, NRG16-52, 4 ก้านอิเล็กโทรด PN40 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 1-52, NRS1-53NRS1-54, NRS1-55 
Gestra NRG16-36,  4 ก้านอิเล็กโทรด PN40 (1 ก้านอิเล็กโทรด  ระบบตรวจสอบความถูกต้องการทำงานได้ด้วยตนเอง) ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 1-52, NRS1-54, NRS 1-2NRS1-5

 

ตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า : ฟังก์ชั่นการทำงานแบบปรับค่าต่อเนื่อง
Gestra NRG26-21, PN40  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค     
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 2-50, NRS 2-51, NRR 2-50, NRR 2-51NRR 2-52, NRR 2-53
Gestra NRGT26-1, PN40, 4-20mA  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค     
● อุปกรณ์ช่วยวัดระดับ : NRS 2-50, NRS 2-51, NRR 2-50, NRR 2-51NRR 2-52, NRR 2-53

 

ตัวควบคุมระดับน้ำแบบต่อเนื่อง


Gestra NRR2-50, NRR 2-51    

 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ระบบควบคุมแบบปิดใช้สำหรับเครื่องมือตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้า และการส่งผ่านข้อมูลระดับน้ำ จาก SPECTORcompact line


Gestra color touch screen NRR2-52, NRR2-53, URB50  

ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ใช้สำหรับอิเล็กโทรดตรวจวัดระดับ NRG 21-.. และ NRG 26-21 พร้อมด้วย การส่งผ่านข้อมูลระดับน้ำจาก NRGT 26-1

 

อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมค่าความนำไฟฟ้า (สำหรับการควบคุม TDS)

Gestra อุปกรณ์ส่งผ่านข้อมูลค่าความนำไฟฟ้า LRGT16-1, LRGT16-2, LRGT17-1 PN40/PN63  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● ประกอบด้วยอิเล็กโทรดตรวจวัดค่าความนำไฟฟ้า, อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ, อุปกรณ์ส่งผ่านค่าความนำไฟฟ้า (ในรูปแบบสัญญาณ 4-20 mA)รวมอยู่ในกล่องเดินสายไฟ (Terminal box)
● อุปกรณ์ช่วยควบคุมค่าความนำไฟฟ้า : LRR1-51, LRR1-53KS 90-1
● ชดเชยค่าเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการยึดเกาะของสเกลโดยอัตโนมัติ สำหรับ LRGT16-2

Gestra LRG16-4  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
● อุปกรณ์ช่วยควบคุมค่าความนำไฟฟ้า : LRS 1-50, LRR1-50, LRR1-52 
Gestra LRG16-9 สำหรับการติดตั้งนอกหม้อต้มไอน้ำ 
● อุปกรณ์ช่วยควบคุมค่าความนำไฟฟ้า : LRS1-7, LRS 1-50, LRR1-50LRR1-52

  

 

วาล์วระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบต่อเนื่อง (ระบายจากผิวน้ำด้านบน) BA, BAE up to PN320
วาล์วพร้อมช่องระบายคอนเดนเสทออกแบบหลายชั้น สำหรับการควบคุมแบบปรับค่าต่อเนื่อง

 

คุณลักษณะเด่นของรุ่น BA, BAE
● สิทธิบัตรของก้านวาล์วอนุญาตให้ตั้งค่ามุมได้กว้าง ให้ความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการควบคุมอัตราการไหล
● ปลอก (Sleeve) ก้านวาล์ว ช่วยลดการสึกกร่อนและลดความเสี่ยงของการอุดตัน

Gestra BA46, BA47, BAE46, BAE47 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra BAE36, BAE36-1, BAE36-3, BAE28, BAE29, BAE210, BAE211, BAE39 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra BA28, BA29, BA210, BA211  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
วาล์วระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบต่อเนื่อง ชนิดบอลวาล์ว 510  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค


อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ Gestra

เพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นของหม้อต้มไอน้ำ การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในหม้อต้มไอน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รับค่าวิเคราะห์ที่ถูกต้องเหมาะสม คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องและเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูง

Gestra PK  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra PK40
ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค

 

วาล์วระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำแบบไม่ต่อเนื่อง (ระบายจากส่วนล่างของหม้อต้มไอน้ำ) 
ด้วยขั้นตอนการเปิด-ปิดอย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะเด่นของรุ่น PA, MPA
● อายุการใช้งานยาวนานด้วยช่องระบายคอนเดนเสทออกแบบหลายชั้น ลดปัญหาการสึกกร่อน
● พื้นที่หน้าตัดของช่องทางออกที่กว้างช่วยสร้างปฏิกิริยาแรงดูดขณะวาล์วเปิด ช่วยให้สามารถระบายน้ำออกได้ปริมาณมากและยังดึงเอาตะกอนนอนก้นออกไปด้วย ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
● สิทธิบัตรในการป้องกันโครงสร้างวาล์ว

Gestra PA46, PA47, MPA46, MPA47 PN40/PN63 CL600 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra PA110, MPA110 PN250/CL1500  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
อุปกรณ์ควบคุมสั่งการการระบายน้ำจากหม้อต้มไอน้ำ TA7  ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค

 

ระบบตรวจจับการปนเปื้อนของน้ำร้อนคอนเดนเสท

อุปกรณ์ตรวจจับน้ำมันและความขุ่นมัวของน้ำร้อนคอนเดนเสทแบบการทำงานต่อเนื่อง ตรวจสอบสารไม่ละลายน้ำและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความขุ่นมัว เช่นน้ำมัน จารบี เป็นต้น เมื่อตรวจวัดค่าได้แล้วก็จะทำการประเมินผล บันทึก ส่งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ส่วนต่อเนื่องเช่น วาล์วควบคุมต่อไป

อุปกรณ์ตรวจจับค่าความนำไฟฟ้า สำหรับการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่เพิ่มความเข้มข้นของการนำไฟฟ้า นำไปสู่การส่งสัญญาณเตือนและแสดงผล

Gestra OR42, OR52 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra OR52/5, OR52/6 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra OR52-7 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค
Gestra ORGS11-1, ORGS11-2 ดาวน์โหลดเอกสารคุณสมบัติทางเทคนิค