always a reliable solution

Börger เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง (Rotary Lobe Pump) เหมาะสำหรับการสูบจ่ายของไหลได้ทุกชนิดด้วยวัสดุและโครงสร้างที่มีให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย เครื่องย่อยขนาดชิ้นส่วน (Macerating Units) ทั้งสามแบบของเรา สามารถใช้งานได้กับการตัด-สับที่หลากหลายและด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เราสามารถนำเสนอเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมาใช้งานกับอุตสาหกรรมการเกษตร และการผลิตก๊าซชีวภาพ


EXAMPLES OF USE IN THAILAND

 • ลูกค้า : โรงงานเคมี - นิคมอมตะนคร ชลบุรี

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : แฟตตี้แอลกอฮอล์

 • ลูกค้า : โรงงานผลิตจารบี - กรุงเทพ

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : แอสฟัลท์, จารบี

   

 • ลูกค้า : โรงงานน้ำตาล - สระแก้ว

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : หัวเชื้อน้ำตาล (Seed)

   

 • ลูกค้า : โรงงานน้ำตาล - กำแพงเพชร

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : น้ำตาลดิบผสมน้ำร้อน (Magma), ผลึกน้ำตาล (Massecuite), หัวเชื้อน้ำตาล (Seed)

 • ลูกค้า : โรงงานปิโตรเคมี -นิคมมาบตาพุด ระยอง

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : น้ำเสีย

   

 • ลูกค้า : โรงงานสุรา -ปทุมธานี

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : กากน้ำตาล (Molasses)

   

 • ลูกค้า : โรงงานผลิตสารปรุงแต่งรสชาติ - สมุทรปราการ

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : กากน้ำตาล (Molasses)

 • ลูกค้า : โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ - ขอนแก่น

  Boerger : เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง

  ของไหล : น้ำเสียปนเยื่อกระดาษ

   

เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง (Rotary Lobe Pump)

Börger เครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง (Rotary Lobe Pump) ซึ่งเป็นแบบแทนที่โดยปริมาตร (positive displacement pump) ห้องที่กักปริมาตรเพื่อสูบส่ง (Chambers) จะเกิดขึ้นระหว่างชุดหมุน (Rotary Lobe) และโดยรอบโครงสร้าง ของเหลวในห้องจะถูกผลัก-ดันจากด้านดูดไปยังด้านจ่าย และเมื่อเกิดพื้นที่ว่างปริมาตรของเหลวชุดใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่การกลับทิศทางการหมุนทำได้โดยง่ายโดยเปลี่ยนทิศหมุนของมอเตอร์ ซึ่งเป็นจุดโดดเด่นของเครื่องสูบชนิดนี้ที่สามารถกลับทิศหมุน ทิศสูบจ่ายได้

                     

 

ด้วยย่านครอบคลุมการใช้งานที่กว้าง มีขนาดเครื่องสูบมากกว่า 20 ขนาดให้เลือกใช้ สามารถทำอัตราสูบส่งสูงสุดได้ถึง 1,000 m3/h Börger สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับทุก ๆ ความต้องการของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นงานขนาดใหญ่ หรือเล็ก

 

MIP = Maintenance in Place หรือการซ่อมบำรุงในสถานที่ ด้วยลักษณะการออกแบบที่ให้ง่ายต่อการเข้าถึงชิ้นส่วนภายใน
สามารถซ่อมบำรุง ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในได้โดยไม่ต้องเครื่องย้ายเครื่องสูบออกนอกสถานที่ ไม่ต้องปลดเครื่องสูบออกจากระบบท่อ ไม่ต้องแยกเครื่องสูบออกจากชุดขับ ง่าย ๆ เพียงคลายตัวล็อค 4 จุด ก็สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนภายในได้ทั้งหมด

 

The Boerger Rotary Lobe Pump - การบำรุงรักษาที่สะดวกง่ายดาย ยากที่จะหาคู่แข่งเทียบเคียงได้

 

ชนิด การออกแบบ และวัสดุทีหลากหลายของชุดหมุน (Rotary Lobe) ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจากยาง พลาสติก หรือโลหะ
จึงทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้กลับของไหลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นของไหลที่มีความหนืดสูง หรือสามารถสร้างการสึกกร่อนให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ ชุดหมุน (Rotary Lobe) ของเราก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างง่ายดาย

 

ระบบกันรั่วที่มีระบบรักษาแรงดันในตัวเอง (individually pressurized shaft seals ) ถูกออกแบบมาสำหรับลักษณะงานที่ของไหลมีการเจือปนผลึกของแข็งสารเคมีที่เป็นอันตราย หรือของไหลที่ไวต่อการปลี่ยนแสดงคุณลักษณะ เพราะระบบกันรั่วนี้สามารถรักษาแรงดันเพื่อไม่ให้ของไหลจากระบบสูบจ่ายรั่วซึมออกมาสัมผัสกับสภาวะอากาศโดยรอบได้ และหากมีการรั่วซึมออกมา ก็จะมีระบบในการตรวจจับ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับด้วยระดับของเหลวหรือด้วยค่าทางไฟฟ้า และยังสามารถบอกได้อีกว่าสารที่รั่วไหลออกมานั้นมาจากระบบกันรั่วชุดใด

 

                          

                   

 

 

                    

                    รูปแสดงการออกแบบระบบกันรั่ว

                    1) ของไหลในระบบสูบจ่าย

                    2) ของเหลวในระบบกันรั่ว

                    3) ห้องสูบของเครื่องสูบ

ระบบกันรั่ว 2 ชั้น (Double-acting mechanical seal) สำหรับงานสูบจ่ายของไหลที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำความเสียหายแก่ระบบกันรั่วสูง หรือของไหลที่เป็นอันตรายสูง เครื่องสูบจะถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรง มั่นคง ทนทาน ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงของเพลา และชุดแบริ่ง ระบบกันรั่ว 2 ชั้นนี้จะไม่อนุญาตให้เกิดการรั่วซึมใด ๆ ไม่ว่าลักษณะการใช้งานจะมีความสุ่มเสียง หรือของไหลจะมีลักษณะเป็นอย่างไร ด้านสัมผัสบรรยากาศระดับแรงดันจะถูกรักษาให้อยู่สูงกว่าแรงดันฝั่งห้องสูบอยู่ตลอดเวลาเพื่อมั่นใจว่าไม่มีกรณีใด ๆ ที่ของไหลจากภายในจะรั่วซึมออกมาภายนอกได้

 

 

 

เครื่องสูบ Börger กับระบบรักษาแรงดันในระบบกันรั่ว

รูปแสดงการออกแบบระบบกันรั่ว 2 ชั้น

 1) ของไหลในระบบสูบจ่าย

 2) ของเหลวในระบบกันรั่ว

 3) ห้องสูบของเครื่องสูบ

การออกแบบลักษณะการติดตั้งที่หลากหลาย จึงทำให้เครื่องสูบ Börger ของเราเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และเป็นอะไรที่มากกว่าการสูบจ่ายของเหลว ด้วยในหลายกรณีพื้นที่การติดตั้งมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของขนาดพื้นที่ หรือลักษณะการติดตั้งที่ถูกบังคับให้ออกมาในแนวทางใดแนวทางหนึ่งเครื่องสูบบางประเภทมีลักษณะเป็นแนวนอนยาว กินพื้นที่ติดตั้งมาก จึงไม่สามารถตอบโจทย์ลักษณะนี้ได้ แต่สำหรับ Börger เราสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการติดตั้งได้ตามที่ท่านต้องการ ท่านสามารถดูตัวอย่างการติดตั้งที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านได้ ตามตัวอย่างรูปภาพดังต่อไปนี้

 

การติดตั้งแบบมาตรฐานคู่กับเกียร์มอเตอร์

 

การติดตั้งแบบชุดเกียร์มอเตอร์แนวดิ่ง เพื่อลดพื้นที่การติดตั้ง

 

การติดตั้งเครื่องสูบพร้อมชุดรองรับตะกอนของไหล (Hopper)

 

 การติดตั้งแบบส่งผ่านกำลังผ่านทางสายพานหรือโซ่

 

การติดตั้งแบบแนวดิ่งพร้อมระบบป้องกันแรงดันส่วนเกิน

 

การติดตั้งบนรถบรรทุก สำหรับงานขน-ถ่ายของไหล (จุดเด่นคือ สามารถหมุนกลับทาง และทำงานโดยไม่มีของไหลได้)

 

 

 

 

การติดตั้งบนชุดล้อลาก

การติดตั้งแบบจุ่มห้องสูบของเครื่องสูบลงในบ่อพักของเหลว

 

ตัวอย่างการใช้งาน :
เครื่องสูบ Börger สำหรับงานที่ต้องการการล่อน้ำด้วยตัวเอง (self priming) บนรถยนต์เคลื่อนที่

 

การติดตั้งบนชุดล้อลาก

THE NEW ONIXLINE

ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาเครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูงตลอด 25 ปี ของ Börger จนมาถึงวันนี้ได้มีการพัฒนาการออกแบบใหม่ขึ้นมาคือ The new ONIXline pump จุดเด่นของการพัฒนาใหม่นี้คือ ได้ทำให้การไหลภายในห้องสูบมีการเคลื่อนตัวอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและสร้างแรงดันได้สูงกว่าโครงสร้างการออกแบบเดิม

Compact – ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจกับโครงสร้างกะทัดรัดต้องการพื้นที่น้อย
● ให้ปริมาตรสูบจ่ายสูงในโครงสร้างที่เล็ก เพื่อลดพื้นที่การติดตั้ง
● โครงสร้างแข็งแรง พร้อมด้วยระบบเกียร์ทดและชุดหมุนทีถูกออกแบบมาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด
● ง่ายต่อการซ่อมบำรุงด้วยการออบแบบ MIP (Maintenance in Place)

Precise − ให้ความแม่นยำในการทำงานสูง, ใกล้เคียงมากกับคำว่าปราศจากการกระเพื่อมของการไหล
● ชุดหมุนที่มีขนาดใหญ่ (Large rotor sealing surfaces) ช่วยให้เกิดความแม่นยำในการทำงานสูง ลดการเกิดการไหลย้อนกลับของของไหล
● การเคลื่อนตัวอย่างสมบูรณ์ของของไหลภายใน
● คงทน, ชุดเกียร์ทดทำงานได้ดีโดยไม่ต้องซ่อมบำรุง

Efficient − ประสิทธิภาพสูง
● ประหยัดพลังงานด้วยการออกแบบการไหลภายในห้องสูบให้มีการเคลื่อนตัวอย่างสมบูรณ์
● ประสิทธิภาพของชุดหมุนช่วยให้พลศาสตร์ของไหลดีขึ้นมากที่สุด
● ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานต่ำ

เครื่องย่อยขนาดชิ้นส่วน (Macerating Units)

Börger นำเสนอ 3 รูปแบบทางเลือกสำหรับการย่อยขนาดชิ้นส่วน ซึ่งจะแตกต่างไปตามลักษณะการใช้งาน

Multicrusher
เพลาคู่ของใบมีดตัดถูกออกแบบด้วยหลักการแบบเดียวกับเครื่องสูบจ่ายของไหลที่มีความหนืดสูง ความเร็วในการหมุนที่แตกต่างกันและการออกแบบกำหนดค่าเพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดการย่อยขนาดชิ้นส่วนที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเดินเรื่องการซ่อมบำรุงในสถานที่ MIP = Maintenance in Place ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในการออกแบบนี้ด้วย

Multichopper
Börger Multichopper คืออุปกรณ์การตัดที่อาศัยแผ่นโลหะเจาะรูพรุน (perforated disks) และชุดหมุนใบมีดสามขา (rotating tri-blade) สำหรับงานที่มีของแข็งเจือปนเข้ามากับของเหลว การตั้งตำแหน่งของแผ่นโลหะเจาะรูพรุน, ปริมาตรสูบจ่าย, ความเร็วรอบ และส่งผลถึงลักษณะการตัดย่อยชิ้นส่วนที่จะได้ออกมา

Rotorrake
Börger Rotorrake เป็นระบบการตัดแบบขวางทิศทางการไหล โดยอาศัยเพลาเดียวหมุนใบมีดตัดหยาบ เหมาะสำหรับงานที่มีส่วนผสมของแข็งที่มีค่าความแข็งสูง ด้วยแรงตัดสับที่ส่งผ่านพลังงานได้สูงจึงทำให้ Rotorrake มักถูกใช้ในงานกระกวนการน้ำเสียเพื่อตัดสับชิ้นส่วนที่เป็นของแข็ง

ตัวอย่างการใช้งาน :

Multicrusher