โอกาสในการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในการทำงานหรือไม่อย่างไร เรายังคงสนใจในทักษะความสามารถ และประสบการณ์ของผู้คนเสมอ 
ที่เอ็นเนอยี่เทคโนโลยี่ เราเป็นมากกว่าผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม แต่เรายังเป็นสถานที่ที่โดดเด่นในการทำงาน ที่นี่คุณจะได้พบกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันของเรา: