วิศวกรฝ่ายขาย [ 4 ตำแหน่ง ]

Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
Post : 01 October 2019

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
มีมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี
สามารถรับผิดชอบด้านการขายและบริการ

APPLY NOW