พนักงานขาย [ 7 ตำแหน่ง ]

Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
Post : 01 October 2019

วุฒิ ปวส. - วิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม

ทัศนคติเชิงบวกในการขายและบริการ

มุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นด้วยตนเองและเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่

ความรับผิดชอบในระดับสูง

APPLY NOW