ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค / แอปพลิเคชัน [ 3 ตำแหน่ง ]

Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
Post : 01 October 2019

ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานทางเทคนิคและวิศวกรรมที่แข็งแกร่งจะได้รับการพิจารณา
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นด้วยตนเองและเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่
มีมนุษยสัมพันธ์การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี
พื้นหลังทางเทคนิคและวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง

APPLY NOW