ธุรการฝ่ายขาย [ 2 ตำแหน่ง ]

Location : สวนหลวง - กรุงเทพ
Post : 01 October 2019

อนุปริญญา / ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ, การบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

APPLY NOW