พนักงานบัญชี-การเงิน

Location : Suanluang – Bangkok
Post : 13 July 2018
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี การเงิน/บัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW