พนักงานธุรการทั่วไป,ธุรการคลังสินค้า

Location : Suanluang – Bangkok
Post : 13 July 2018
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานธุรการ และงานเอกสารอย่างน้อย 1-2 ปี
  • สามารถอ่าน เขียน เข้าใจ ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
APPLY NOW