พนักงานธุรการจัดซื้อ

Location : Suanluang – Bangkok
Post : 13 July 2018
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการ/ธุรการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel , internet ได้ดี
  • สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน และ มีความรับผิดชอบ
APPLY NOW